Skapa ekologisk jord av din mat

Att köpa ekologiska grönsaker kan ibland vara ganska dyrt. Trots det vill många äta ekologiskt för hälsan och miljöns skull. Då är det bra att man kan odla sina grönsaker själv. När man ska odla ekologiskt behövs bra jord och ordentligt med näring. Många av de odlingsjordar som säljs innehåller till mesta delen torv och saknar därför helt näring och uppsugningsförmåga. Visst finns det kvalitetsjord att köpa, men den är ganska dyr. Då är det tur att det finns en lösning även på det problemet. Du kan nämligen kompostera ditt matavfall inomhus och få prima jord. Metoden kallas bokashi och är ett urgammalt, japanskt komposteringssätt.

Vanliga frågor

Visst låter det bra att producera sin egen matjord för ekologisk odling. Många frågor brukar dock dyka upp när man ska sätta igång. Man oroar sig för lukt och för att dra till sig ohyra om man ska ha matrester inomhus. Svaret är att det är väldigt låg risk för både lukt och ohyra eftersom komposteringen sker i ett slutet system. En extra bonus är att du drar ned på dina kostnader för hämtning av sopor när det mesta av ditt matavfall hamnar i komposten.

Det här behöver du

För att börja kompostera inomhus enligt japansk tradition behöver du först och främst en bokashihink. En sådan hink är lufttät och har en avtappningskran för det lakvatten som bildas i komposten. Förutom hink behöver du också effektiva mikroorganismer, förkortat EM. Det kanske låter komplicerat, men det är helt enkelt en blandning av jästsvampar, mjölksyrabakterier och andra bakterier. EM finns att köpa som strö eller spray. Varje gång du lägger ned matavfall i din hink strör du eller sprayar på lite EM. Det hjälper till att göra nedbrytningsprocessen effektiv.

Fördelar

Fördelarna med att kompostera på det här sättet är, förutom de uppenbara, att man får egen jord, många. Det går till exempel väldigt snabbt. På bara två veckor kan man ha egen jord att använda till sina odlingar. Den miljömässiga fördelen är också stor då du hjälper till att minska på svinn och avfall. Som tidigare nämndes används ju torv till stor del i den jord man köper. Att bryta torv är inte bra för markerna då det påverkar landskapet och djurlivet negativt. Det är därför viktigt att undvika att köpa den typen av jord och istället välja ekologisk. När du gör din egen jord kan du vara säker på att inte råka köpa torvjord.

Leave a Reply

mts_truepixel