Ekologiska drycker

Att det finns mängder med tips och råd som handlar om ekologisk mat är ingen överdrift. Det vi däremot upplever är att det inte finns lika mycket skrivet om ekologiska drycker, vilket därmed får bli ämnet för detta inlägg. Med fokus på ekologiska viner.

När blir en dryck ekologisk?

Ekologisk odling är ett bra alternativ för såväl människor som djur och natur. Såväl arbetsmiljön och luften blir bättre då giftutsläppen minskar, även om det har blivit allt vanligare att använda kemiska bekämpningsmedel i samband med vinproduktion. Det är en relativt ny företeelse då den här typen av bekämpningsmedel har använts inom jordbruket ända sedan 1960-talet.

Det finns en rad kriterier som är avgörande för att en tillverkare ska få marknadsföra en dryck som ekologisk. Dels handlar det om råvarorna, dels om tillverkningsprocessen. Det vill säga varför och på vilket sätt vissa råvaror, metoder och arbetssätt används.

När det gäller öl, sprit och vin är det spannmål såsom vindruvor eller potatis som utgör själva huvudråvaran. För att en dryck ska bli ekologisk krävs det att tillverkaren följer en rad regler och riktlinjer, bland annat avseende kemiska bekämpningsmedel.

Är ett visst mått av bekämpningsmedel okej?

Då inget av dåtidens bekämpningsmedel, som främst utgjordes av kopparsulfat eller svavel, har samma genomträngande egenskaper som dagens kemiska bekämpningsmedel har användandet av den här typen av medel blivit väldigt vanligt.

Att man i allt större utsträckning börjar använda naturgödsel istället för konstgödsel ser vi som en positiv utveckling av den ekologiska processen. En så enkel sak som att återanvända ogräs som gödning i exempelvis ett växthus

eller på en åker bör väl ändå premieras!

Det finns dock människor som menar att alla typer av bekämpningsmedel skadar, vilket då skulle omfatta såväl slutprodukten som konsumenten. Även från forskningshåll har man uttryckt misstankar om att rester av bekämpningsmedel kan orsaka både allergi som överkänslighet. Trots det har icke ekologiska viner inga gränsvärden för hur mycket rester som får finnas kvar.

Som motpol till detta har Systembolaget gått ut med att det inte gör någon som helst skillnad för konsumenten om ett vin har framställts med hjälp av bekämpningsmedel eller inte.

Fördelar med ekologiska viner

Oavsett vilken linje du väljer bör den ekologiska vara den bästa. Något som gäller allt från livsmedel till förbrukningsvaror, kläder, hud- och hårvård. Väljer du ett ekologiskt vin väljer du bort eventuella gifter eftersom druvorna odlas utan bekämpningsmedel.

Om du dessutom väljer ett riktigt gott vin, som exempelvis en fin Amarone, får du ett riktigt kvalitetsvin med en karakteristisk fruktighet på köpet.

Fler fördelar med ekologiska viner

– Ekologiska viner innehåller generellt sett färre tillsatsämnen

– Ekoodlade druvor gynnar såväl arbetare som konsumenter och miljön

– Ekologiska viner innehåller generellt sett mindre socker

– Du bidrar till utvecklingen av en levande landsbygd

– Du bidrar till ett bättre klimat och mindre miljöpåverkan

Leave a Reply

mts_truepixel