Anledningar till att man väljer ekologiskt

Sverige är ett av de land i världen där det säljs mest ekologiska livsmedel och varor. Många svenskar väljer med andra ord att handla ekologiskt, något som med säkerhet kan sägas vara ett medvetet val, på grund av att priserna för ekologiska varor i praktiskt taget samtliga fall är högre. Varför gör då svenskar detta val? Vad är det som driver dem att handla ekologiskt?

Svaren på dessa frågor kan vara lika många som det finns människor som handlar ekologiskt, men det finns sannolikt vissa gemensamma nämnare bland dessa svar. I många fall är det en kombination av flera faktorer som gör att man handlar ekologiskt, men lika ofta är det en av dessa faktorer som väger tyngre än de andra.bag-839602_960_720

En sådan faktor är djurens välmående. När man producerar ekologiskt kött, ekologisk mjölk och andra animaliska produkter, får djuren utlopp för sina naturliga beteenden, och de får vistas utomhus. Det betyder till exempel att hönor får sprätta som de vill och att kor får leva enligt deras naturliga flockbeteende. Djuren ska också äta ekologiskt foder, och få beta naturligt en viss procent av sin kost. Att välja ekologiskt betyder med andra ord att den mat man konsumerar har producerats av djur som lever under lite bättre förhållanden än andra djur.

En annan anledning till att många väljer ekologiskt är den egna hälsans skull. När man producerar ekologisk mat får man till exempel inte använda konstgödsel eller syntetiska eller kemiska bekämpningsmedel. Eftersom många är oroliga över de effekter som sådana bekämpningsmedel kan ha på hälsan i det långa loppet, föredrar de att välja ekologiskt producerade grönsaker och frukter. Om man är orolig för saker som kan påverka hälsan negativt på lång sikt bör man dock även vidta vissa andra åtgärder, till exempel att göra en radonmätning i sitt hus. Detta bör man göra med jämna intervaller, eftersom radon kan stiga från marken i sprickor som har uppstått sedan man flyttade in i eller byggde huset.

Slutligen är det många som väljer att handla ekologiskt på grund av klimatet och miljön. Genom att välja ekologisk mat minskar man nämligen spridningen av kemikalier och syntetiskt framställda bekämpningsmedel i naturen.

Leave a Reply

mts_truepixel