Att äta ekologisk mat

Det blir allt mer populärt att äta ekologiskt. Man vill helt enkelt visa mer hänsyn till både miljö, djur och natur. Genom att köpa ekologiska produkter kan man lyckas med att göra lite mindre avtryck när det gäller klimatet. Många ekologiska produkter är också närproducerade och det betyder att man kan gynna mindre, lokala, producenter istället bara för att köpa saker från större leverantörer. I dag är det i princip möjligt att hitta alla produkter i ekologisk variant. För bara några år sedan var det inte lika enkelt. Men vilka fördelar finns det med att äta ekologiskt och är det dyrare?

Fördelar med att äta ekologiskt

En fördel med att äta ekologisk mat är att alla mår bättre av en ekologisk odling. Fågelarter, växter och annat blir artrikare och kraftigare när odlingarna blir friskare. En annan fördel är att man slipper tänka på att maten man äter är besprutad. När man köper ekologisk frukt och ekologiska grönsaker är det till exempel inte nödvändigt att skölja produkterna innan man äter dem. Att äta ekologiskt är också ett sätt att få kött från gladare djur. I ett ekologiskt jordbruk går djuren ute en större del av tiden och det gör också att köttet smakar bättre.

Ekologiskt i matkassar

I dag har det blivit mycket populärt att beställa olika matkassar med recept, ingredienser och annat direkt hem till dörren. Det underlättar för många eftersom man slipper gå till affären för att handla. Det sparar en hel del tid och dessutom kan man spara en del pengar på det. När det gäller matkassarna kan man också få alla eller en stor del av ingredienserna i ekologisk variant. Även den som inte aktivt går till affären och väljer sina varor kan alltså njuta av ett gott samvete.

Dyrare att äta ekologiskt?

Många menar att det är dyrare att äta ekologiskt och så kan det vara i vissa fall. Många gånger beror det helt enkelt på att det är dyrare att ta fram de ekologiskt odlade produkterna. När bekämpningsmedel med mera inte används i en odling blir skörden inte lika stor och för att bonden ska få lika mycket pengar som för en normalstor skörd måste helt enkelt priserna höjas. Att föda upp djur som går utomhus kan också kosta en del mer än att ha djur som står på stall. Det krävs mer personal och även det kostar. Dessutom har efterfrågan på ekologisk mat inte varit lika hög och även det bidrar till de något högre priserna.

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat är helt enkelt mat där det inte används bekämpningsmedel eller andra konstgjorda ämnen. Alla odlingar, kött med mera måste komma från gårdar som uppfyller vissa krav enligt ekologiska certifieringar.

Leave a Reply

mts_truepixel