Ekologisk odling vs koldioxidutsläpp

Ekologisk mat är bra för att minska övergödning i våra vattendrag samt för att få ner andra utsläpp. Ekologiskt jordbruk använder inte konstgödsel och djuren får naturligare mat utan tillförda extra tillsatser. Maten är dessutom KRAV-märk och alla är nöjda. Eller?

Klimatpåverkan av markanvändning

Forskarna har utvecklat en ny metod för att kunna beräkna klimatpåverkan när det gäller hur marken används, både direkt och indirekt. En studie från Chalmers visar att klimatpåverkan är 50 % större på ekologiska ärtor än ärtor odlade på konventionellt sätt här i Sverige. Detta beror på att ekologiska skördar är mindre så det går åt mer landområden för att få fram samma skörd. Större odlingsarealer kräver avskogning och mer jordbruksmark vilket leder till minskade skogsområden. Skogen som avverkas ger utsläpp i form av skogsbruksmaskinerna, transporten av de fällda träden samt när träden blivit träpellets och eldas upp går en hel del av den bundna koldioxiden fri och släpps ut i atmosfären igen. Detta betyder att större landområden för ekologiskt jordbruk indirekt leder till större utsläpp även om själva jordbruket i sig ger mindre utsläpp än ett konventionellt jordbruk i samma storlek.

Från konventionellt till ekologiskt

Att ställa om ett jordbruk från konventionellt till ekologiskt kräver en del investeringar i form av exempelvis mer mark, förnyelse av maskinparken eller iallafall fordonens bränslesystem. För ett mindre jordbruk kan det här vara ett problem att finansiera, men Qred erbjuder förmånliga företagslån så att även småbonden ska kunna minska på sina utsläpp och minska konstgödselhanteringen.

Koldioxidkostnad

Koldioxidkostnad är ett nytt mått som Chalmers forskare har använt, och det är en måttstock för att beräkna resultatet av hur mer jordbruksmark bidrar till ökade koldioxidutsläpp från avskogning. Här tittas det på hur mycket kol som finns lagrat i skogarna och hur mycket som släpps ut när skogen huggs ner och används till annat. Att det satsas så mycket på biodrivmedel bidrar faktiskt också till ökade utsläpp, eftersom mycket åkerareal går åt till att odla de biologiska drivmedlen och studien visar att det blir mer sammanlagda utsläpp för att producera biodrivmedel än vad som skulle släppas ut om det gällde fossila bränslen. Avfall och restprodukter är de enda resurserna till biodrivmedel som inte ger ökade koldioxidutsläpp menar forskarna i studien.

Varför då välja ekologiskt?

Men varför ska du då välja ekologiska produkter om det faktiskt genererar mer utsläpp av växthusgaser och på så vis är sämre för miljön? Kanske för att bidra till en bättre närmiljö med sjöar och vattendrag som inte blir en enda grön goja med algblomning varje sommar? Kanske för att lantbruksdjuren ska ha mer utrymme och mindre tillsatser i sin mat? Mindre tillsatser i deras mat blir mindre tillsatser i din egen mat. Använd cykeln mer, minska på dina egna utsläpp och minska ditt matsvinn riktigt ordentligt så att den mat som faktiskt produceras inte går till spillo. Då kanske det ekologiska jordbrukets indirekta utsläpp kan kompenseras och allt leder till en bättre miljö för både natur, människor och djur.

Leave a Reply

mts_truepixel