Ekologisk mat för bättre hälsaEn av fördelarna med ekologisk mat och andra produkter är att det bidrar till en bättre hälsa. Ekologiskt lantbruk och annan produktion är ett helhetskoncept som visar respekt för de naturliga resurserna och förutsättningar som finns. Eftersom man odlar utan handelsgödsel, kemiska bekämpningsmedel och GMO så minskar riskerna att man som konsument får i sig av gifter och andra onyttigheter som de konstgjorda medlen är gjorda av.

diet breakfast - bowls of oat flake, berries and fresh milk on wooden background - health and diet concept

Människor är måna om sin hälsa. Man försöker äta bra, röra på sig, dricka måttligt, sova bra och sköta om hygien och tänder. Man går till sin tandläkare Stockholm eller någon annan om man bor på annan ort och man går på regelbundna besök hos husläkaren. Allmänheten blir allt mer intresserad av ekologisk produktion. Idag är man medveten på ett helt annat sätt än tidigare, om vilka konsekvenser som gifter och tillsatser kan bidra till. Förutom att det påverkar miljön och djuren negativt, så kan man bli sjuk med för stora mängder i sig. Namnet ”ekologiskt” är namnskyddat, kraven och kontrollerna på de produkter som kallas ekologiska är hårda. Det räcker inte med att djuren har det bra och att fodret inte besprutats med bekämpningsmedel medan det växte på åkern. Även fröna man satt i jorden innan djurfodret började växa måste vara ekologiska. Som sagt – det ska gå igenom kontrollerna i alla led.

Ekologiskt odlade produkter innebär dessutom en minskad risk för de som jobbat med odlingen. Dessa personer och deras familjer exponeras inte för gifter som annars är vanligt vid odlingar, och man räddar både hälsan och ibland livet på många människor genom att välja ekologisk mat. Ytterligare en faktor är att ekologiska livsmedel har visat sig innehålla mindre mängd vatten än andra livsmedel och således har ett högre innehåll av näringsämnen per gram.

Djuren har det bättre vid ekologisk odling och det ger ett gott samvete. Om djuren är glada är oftast konsumenterna glada. Eko-bönderna i Sverige och andra länder bidrar dessutom till bördigare jordar och renare vatten. Ekologisk odling och övrig produktion är ett bra val och bidrar till en bättre hälsa för både naturen, djuren och människorna. Både direkt och indirekt.

Leave a Reply

mts_truepixel