Ekologiskt eller närodlat: vad är bäst?

Ekologiskt odlade grönsaker lever upp till ett antal specifika krav som bland annat handlar om vilka bekämpningsmedel och gödningsmedel som får användas vid produktionen av dem. Närodlat innebär helt enkelt att en gröda är odlad nära den plats där den säljs men att att den inte lever upp till samma miljökrav som en ekologiskt odlad växt. Transporter av grönsaker är dock ett miljöproblem och därför är det inte självklart vad som är bäst utifrån ett miljöperspektiv. En ekologiskt odlad avokado kan ha färdats över Atlanten i båt och sedan med lastbil genom Europa innan den säljs i en Svensk butik. Helst vill man kanske ha varor som är både närproducerade och ekologiska. Då brukar man dock inte ha så många olika produkter att välja mellan.

Ekologisk mat kan vara nyttigare

Morötter är ofta närodlade

Det är så många olika faktorer som avgör om en matvara är nyttig eller inte vilket faktiskt gör det svårt och lite vanskligt att generalisera utifrån begreppen närodlat och ekologiskt. Många grönsaker förlorar näring medan de transporteras. Om det går väldigt lång tid mellan skörd och försäljning påverkas kvalitén så mycket att det talar för närodlad mat. Traditionellt jordbruk kan dock utarma jordarna och ge grönsaker som har ett sämre näringsinnehåll, från början, än vissa typer av ekologisk odling. Maten kan vara så fattig på näring att produkter som yokebe blir ett välbehövligt komplement.

Vad är nyttigt för dig

Som vi redan konstaterat är det svårt att fastställa vad som, i generell mening, är nyttigast att äta. Tar man ner diskussionen till vad som är hälsosamt för enskilda individer blir det ännu mer komplicerat eftersom vi har olika behov utifrån hur vi lever och våra unika genetiska förutsättningar. Det är också viktigt att äta rätt för sin ålder, vårt behov av kalcium är ett exempel på något som varierar kraftigt utifrån vår ålder.

Leave a Reply

mts_truepixel