Märkningar för ekologisk mat

I Sverige får en produkt inte kallas för ”ekologisk” om den inte uppfyller de krav som ställs på ekologiskt framtagen mat. Trots det kan man ändå känna sig tryggare som konsument om det finns en märkning på produkten som man känner igen och litar på. Många produkter har idag någon form av miljömärkning, men vilka är det egentligen man ska leta efter? Vad betyder de olika märkningarna?

En av de vanligaste märkningarna är EU:s ekomärkning, som ser ut som en liten ljusgrön rektangel med stjärnor formade som ett löv. Denna märkning betyder att livsmedlet eller matvaran har tagits fram genom ekologiskt jordbruk. Alla färdigpackade livsmedel som producerats ekologiskt inom EU måste ha denna märkning. Om livsmedlet är importerat till EU är det frivilligt att använda sig av märkningen eller inte, men för alla produkter som använder denna märkning måste det geografiska ursprunget anges.

En annan mycket vanlig märkning i Sverige, som många litar på, är KRAV-märkningen. Bakom KRAV finns en ekonomisk förening, vars medlemmar bland annat består av en rad stora aktörer på livsmedelsmarknaden, till exempel LRF, Arla, Ica, Coop och Lantmännen. Även en rad miljöskydds- och djurrättsorganisationer är medlemmar, såsom Svenska Naturskyddsföreningen och Djurens rätt. KRAV-märkningens regler är mycket mer långtgående än de för EU:s ekomärkning. Bland annat har KRAV mer omfattande regler för djuromsorg, liksom särskilda regler för klimat och för social hänsyn som inte finns alls i kraven för EU-märkningen. Sammanlagt är regelverket för KRAV-märkningen ungefär 180 sidor långt. Det är med andra ord inte en märkning man får i första taget, och KRAV genomför årliga kontroller för att se att alla märkta produkter även fortsättningsvis uppfyller reglerna.100212_EU_Organic_Logo_IsoC

KRAV-certifieringen finns inte bara för livsmedel, utan också för restauranger. Restaurangerna tilldelas då mellan en och tre stjärnor, beroende på hur stor andel av deras livsmedel som är godkända enligt KRAV:s regler. Om din favoritrestaurang ännu inte har någon KRAV-märkning kan du alltid fråga efter det, för att visa att efterfrågan finns bland gästerna. På så sätt kan du påverka utvecklingen. Om du till exempel tycker om att äta middag och spela biljard i Stockholm på O’Learys i Mall of Scandinavia, men skulle önska att de serverade mer ekologisk mat, kan det vara ett bra sätt att påverka restaurangens inriktning.

Det finns också en mängd eko-märkningar som individuella livsmedelskedjor har tagit fram. Bara några exempel är Änglamark från Coop och I love eco från Ica. Vilka regler som gäller för dessa märken kan variera stort, även mellan olika produkter. För I love eco gäller till exempel att köttet ska vara KRAV-märkt.

När det gäller fisk finns ingen märkning som gäller ekologi. Däremot finns märkningen MSC, från Marine Stewardship Council, som är en garanti för att fisk- och skaldjurprodukter har fiskats på ett hållbart sätt. Om man väljer ekologisk mat för att man bryr sig om miljön och klimatet är det med andra ord minst lika viktigt att välja fisk som är MSC-märkt, eftersom det motverkar att vissa områden eller fiskarter blir utfiskade. Du känner lätt igen MSC-märkningen genom att leta efter ett blått märke med en stiliserad fisk.

Leave a Reply

mts_truepixel