Odla ekologiskt själv

Att odla ekologiskt innebär en strävan mot att sköta jordbruk på ett så naturligt sätt som möjligt. Utan konstgödsel och bekämpningsmedel. De flesta som odlar på egen hand gör det faktiskt ekologiskt. Det är egentligen bara när man bedriver storskaliga och vinstoptimerade odlingar som det kan vara lockande att använda till exempel starka bekämpningsmedel. Det finns många olika traditioner att hämta inspiration från när det gäller ekologisk odling. Till exempel permakultur och biodynamisk odling. I den här texten ska vi ge konkreta tips på hur man odlar på ett effektivt sätt utifrån ekologiskt hållbara principer.

Jorden är utgångspunkten

konsumenternas efterfrågan påekolivsmedel ökar konstant så även du som odlar i ganska liten skala har möjlighet att sälja en del av ditt överskott via till exempel marknader. För att kunna odla friska och nyttiga växter och grönsaker behöver den jord man använder vara av bra kvalité. Ofta lönar det sig att tillföra kväve och ett par andra ämnen om man vill skapa optimala förutsättningar för växterna. Det finns dock många alternativ till att köpa konstgödsel. Ett av de effektivaste sätten är att täcka sina planteringar med gräsklipp och uppdraget ogräs. Det hindrar oönskade grödor från att etablera sig i jorden samtidigt som kväve och annan näring tillförs till jorden. Djurspillning är ett annat bra jordförbättringsmedel.

Satsa på kretslopp

En bra strategi när det gäller ekologisk odling är att ha både djur och planteringar. Spillning från till exempel höns eller kor ersätter konstgödsel och djur som grisar och getter drar upp rötter och gör jorden mer porös genom att de bökar i den. Även hushållskompost är ett bra tillskott till odlingsjordar. När det gäller bekämpning av skadedjur finns det flera ekologiska produkter som har bra effekt. Nässelsåpa och tallextrakt är två av dem. Vissa odlare satsar även på att plantera växter som drar till sig insekter, på betryggande avstånd från de grödor man vill skydda. Det är också viktigt att välja växter som trivs med förutsättningarna på den plats där man odlar och som har en naturlig resistens.

Leave a Reply

mts_truepixel