Vad är ekologisk mat?Ekologisk mat är ett hett ämne just nu och det blir allt vanligare att människor väljer in fler ekologiska livsmedel i sin vardag. Det kostar i regel några kronor mer, men valet att äta ekologisk mat ger fördelar som en bättre påverkan på miljön, schysstare djurhållning och en mer hälsosam livsstil. Även andra produkter som kläder, hygienartiklar, städprodukter och kosmetika kan vara ekologiska. De flesta har idag hört att man bör välja ekologiskt. Men har du egentligen koll på vad ekologisk mat är för något?

Group of green sprouts growing out from soil

För att få kallas för en ekologisk produkt finns det en hel del krav, inte bara på slutprodukten utan på hela produktionsprocessen. Jordbruksverket beskriver ekologisk produktion som någonting där man strävar efter att allting i produktionsprocessen ska ske med fokus på en hållbar framtid. Energi, vatten och mark är naturresurser som ska nyttjas på så sätt att så lite skada som möjligt sker. Djurens välfärd och sikte på en stor biologisk mångfald ska hela tiden stå i framkant. Den ekologiska produktionen kräver bland annat att djuren har det bra, hur man ger grödorna näring och på vilket sätt man hanterar ogräs och skadegörare. Det får exempelvis inte användas gifter, konstgödsel och andra kemiska bekämpningsmedel, vare sig vid odlingar eller till djurfodren. Naturlig förekommande ämnen får användas i som bekämpningsmedel. Det kan vara pyretriner, svavel och spinosad. Läkemedel som exempelvis antibiotiska får endast användas med en mycket stor restriktion. Om ett djur behandlas så förlängs karenstiden innan djuret får slaktas. Genetiskt modifierade organismer är inte tillåtet, och inte heller bestrålning. Andelen tillsatser är mycket begränsade.

För att ta reda på om maten man köper är ekologiskt så ska man titta efter märkningen. Om det står att produkten är ekologisk eller kravmärkt så är det en garanti för att livsmedlet och producenten har en ekologisk certifiering vilken kontrolleras med regelbunden basis av ett godkänt kontrollorgan. Ser man den ekologiska märkningen så vet man att innehållet till minst 95 procent har ekologiskt innehåll. Produkter som kommer från fiske eller jakt får inte märkas som ekologiskt eftersom man inte kan garantera var djuren ätit.

Leave a Reply

mts_truepixel